banner_natury.nl

Het recht op bescherming van je persoonlijke gegevens wordt door ons zonder meer gerespecteerd. Uitsluitend gegevens die voor de presentatie van onze website absoluut noodzakelijk zijn, worden door ons opgeslagen. Alle gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn.

Nadere details kun je vinden in de privacyverklaring.

Van deze verklaring is uitsluitend de Duitstalige versie juridisch bindend. Er is een Nederlandse vertaling beschikbaar.

Privacyverklaring (in het Duits, juridisch bindend, PDF)

Privacyverklaring (in het Nederlands, vertaling, PDF)