banner_natury.nl

Ons dagelijks leven brengt ons dagelijks in situaties waarin we de gelegenheid krijgen om te bewijzen dat we in het leven ons mannetje staan. Daar vallen ook de telkens weer opkomende nieuwe uitdagingen onder waar we bij moeten beseffen dat we ook uit een lichaam bestaan, ons moeten bewijzen en onze wil door moeten zetten. Per slot van rekening is onze lichamelijkheid de basis voor ons leven. Iets wat Sokrates al inzag - en betreurde. Helaas is ons echter een zuiver geestelijk bestaan in het universum voor zover we weten, niet gegund. Dus blijven we in onze lichamelijkheid hangen, want zonder onze lichamelijke basis is er geen bestaan mogelijk.