Banner-380-BAFF_2018_05

Al heel wat jaren wordt het stadspark van Sala, een stadje met 15.000 inwoners in Midden-Zweden, 60 km ten westen van Uppsala, opgesierd door een standbeeld dat een jeugdig paar voorstelt dat elkaar beide handen geeft. Het meisje wendt zijn blik zedig af. Je zou er immers niet aan moeten denken dat het de blik van de jongen beantwoordt en hem recht in de ogen zou kijken …! Ook al is het standbeeld een monument van het traditionele rolgedrag, toch loont het om een bezoekje te brengen aan het stadspark van Sala. Ook al vanwege de 100 m verderop staande jongeling die al jaren probeert om een vliegtuigmodel aan het vliegen te krijgen.