banner_natury.nl

Naaktheid en seks hebben feitelijk niets met elkaar te maken. Hoe vaak gebeurt het niet dat je terwijl je bloot bent, in de verste verten niet aan seks denkt? Toch zijn er nog altijd mensen die menen dat ze het naakt-zijn van hunzelf of van anderen altijd aan seks moeten koppelen. Iets wat net zo kortzichtig is als wanneer je van alle lichtpuntjes aan de nachtelijke hemel alleen maar de planeet Venus wilt zien.

Dat seks met voortplanting te maken heeft, weten de mensen eigenlijk pas relatief kort. Gedurende de eerste bijna 30.000 jaar van de tijd waarvan voorwerpen van culturele aard bekend zijn (vanaf ca. 40.000 v. Chr), hebben vrouwelijke vruchtbaarheidssymbolen de wereld van de kunst gedomineerd. Daarmee werd de overtuiging weerspiegeld dat de vrouwelijkheid voor het voortbestaan van de maatschappij verantwoordelijk was en vrouwelijke idolen en goden dus vereerd dienden te worden.

De ongeveer 23.000 jaar oude Venus van Willenbrink

Voor wat de wereldse aspecten betreft, waren er overwegend soortgelijke matriarchale structuren. Eén van de laatste van de historisch gedocumenteerde staatsvormen met een dergelijke matriarchale structuur was het Minoïsche rijk op Kreta, dat rond 1400 v. Chr. door een tsunami te gronde werd gericht. Tot dan toe was er sprake van een matriarchaal bepaalde hiërarchiestructuur die vele eeuwen tot doel had, te garanderen dat er geen conflicten ontstonden en de benodigde voorzieningen en bevoorradingen voor het volk van Kreta werden veiliggesteld.

Het is pas zo'n 10.000 jaar geleden dat eerst Indië en van daaruit de rest van de wereld begon te begrijpen dat de vruchtbaarheid van vrouwen zonder mannelijk sperma eigenlijk nutteloos was. Dit inzicht leidde ertoe dat de fallus het nieuwe symbool werd van de vruchtbaarheid, dat vervolgens geleidelijk de tot dan toe gebruikelijke vrouwelijke vruchtbaarheidssymbolen als borsten, de vulva en ronde dijen ging vervangen. Op veel plaatsen ontstond een uitgesproken fallus-cultus, waarvan veel riten uit bijvoorbeeld Griekenland en Egypte zijn overgeleverd.

 

Een vrouw draagt een reusachtige fallus naar het Dyonysos-feest

Een vrouw draagt een reusachtige houten fallus tijdens het feest ter ere van de god Dionysos (schildering op een Griekse vaas uit ca. 300 v.Chr.)

In delen van Japan worden dergelijke vruchtbaarheidsfeesten ook tegenwoordig nog gevierd. Zo zijn er bijv. de festiviteiten bij de Magata-schrijn, de Kanayama-schrijn in Kawasaki of de Hōnen-matsuri bij de Tagata-schrijn.

Natuurlijk hebben seksuele driften te allen tijde hun taak vervuld, ook zonder het inzicht dat het sperma van de man voor de conceptie bij de vrouw zorgt. Maar nadat de mens zich bewust was geworden dat juist het seksuele samenspel van de geslachten en het sperma van de man voor de conceptie zorgen, is men de afgelopen 10.000 jaar heel anders gaan denken.

Voor de praktijk van het naturisme van tegenwoordig heeft deze geschiedenis van de mensheid een belangrijke consequentie: als naturisten willen we er nl. toe bijdragen dat de overaccentuering van de fallus en de dominantie van de mannelijkheid, waardoor de ontwikkeling van de mens al sinds 10.000 jaar wordt belast, op een plaats worden gezet waarop ze even belangrijk en gelijkberechtigd zijn aan de conceptie bij de vrouw. De gelijkberechting van man en vrouw, die pas in 1948 in het handvest van de rechten van de mens van de VN is verankerd, wacht er nog steeds op dat ze wereldwijd, ook in West-Europa, in het leven van alledag in praktijk wordt gebracht.

 

Eindelijk gelijkberechtiging!

Dit geldt echter vooral voor een groot aantal culturen die sterk door hun religies worden bepaald: religies waarin wordt geleerd dat 'de vrouw onderdanig is aan de man'. Ook nu is het in veel landen mogelijk dat de vrouw in principe minder rechten heeft dan de man en dat aan vrouwen zelfs de meest elementaire rechten, zoals zelf over hun leven te mogen beschikken, onthouden worden. Een omstandigheid die gewoonweg misdadig is.

Wij naturisten weten dat vrouwen èn mannen voor God, Allah, Jahweh en vooral (het enige dat telt) voor het geweten van de mensheid en voor onze kinderen, allebei even belangrijk zijn en dezelfde rechten hebben! Het gaat ons naturisten na aan het hart dat de mens begrijpt hoe de geslachten elkaar noodzakelijkerwijs aanvullen, deze completering ook daadwerkelijk omzet en daarmee bereikt dat man en vrouw overal ter wereld gelijkgerechtigd naast en met elkaar, met name tegen het evident criminele machtsmisbruik in diverse patriarchaal – of beter gezegd: patri-archaïsch – bepaalde wereldbeelden, ten strijde trekken.

Waar dat lukt, zou het matriarchale denken, dat in vroeger tijden duizenden jaren lang voor vrede heeft gezorgd, weer meer invloed kunnen krijgen en op die manier misschien zelfs de dreigende ondergang van mens en dier kunnen tegenhouden! Talrijke denkers en filosofen uit onze dagen zien als enige uitweg uit de huidige, sinds 10.000 jaar dominerende en door de man bepaalde machtsstructuren, die bezig zijn, de mensheid en al het leven op aarde in het verderf te storten, het vrouwelijke in de mens voor het menselijke denken en handelen maatgevend te laten zijn.

Voor de inhoud van de gelinkte websites zijn uitsluitend de exploitanten van die sites verantwoordelijk.
Wij distantiëren ons uit voorzorg van de inhoud van de gelinkte websites. De daadwerkelijke inhoud van de gelinkte websites kan door ons niet continu worden gecontroleerd.
Laat het ons alsjeblieft onmiddellijk weten, als je een link vindt die niet functioneert of wanneer je op de website waarnaar wordt gelinkt, illegale, onrechtmatige of aanstootgevende inhoud vindt; wij kunnen de bewuste links dan onmiddellijk verwijderen.