banner_natury.nl

De Mackenberg is één van de weinige beschermde natuurgebieden in Westfalen waar de grond zó arm is dat er zich meerdere inheemse orchideeënsoorten hebben kunnen handhaven. Het is een overblijfsel van de kalkwinning uit vroeger jaren. In het voorjaar is het een waar paradijs voor orchideeënvrienden.

Op 26 mei was er bij 28 graden enkel zonneschijn. Reden om eens naar dit nabijgelegen natuurgebied te fietsen en op zoek te gaan naar orchideeën.

Ik trof er vooral veel purperorchissen (orchis purpurea) aan, maar ook heel wat bleke bosvogeltjes (cephalanthera damasonium) en natuurlijk ook de welriekende nachtorchis (platanthera bifolia). Alleen het op de Mackenberg gewoonlijk te vinden vogelnestje (neottia nidus-avis) heb ik gemist.