banner_natury.nl

Opmerking m.b.t. bescherming gegevens: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wanneer je een video van Vimeo of YouTube aanklikt, worden je persoonlijke gegevens, bijv. het IP-adres, doorgestuurd naar de VS omdat de servers van deze bedrijven daar zijn opgesteld. Door op de link van zo'n video te klikken verklaar je dat je hiervan op de hoogte bent.

Beperkt toegankelijke video’s

Voor het gebruik van video-platforms is vaak bij sommige video's een login met een persoonlijke account vereist; daardoor is het dan wellicht niet meer mogelijk is, deze video's ingesloten te tonen. Voor dergelijke gevallen biedt de website van natury ook een tekstlink die de video op het streaming-platform in een nieuw tabblad / venster opent.
 
„Op het toneel en in de musea zijn naakte lichamen gemeengoed. In de binnensteden zie je geen of nauwelijks naakte mensen – anders dan bij beelden, standbeelden, in straattheaters, flashmobs, materiële ensceneringen, artistieke statements of performatieve interventies. Dergelijke kunstuitingen in het openbaar zijn in onze dagen graag gezien, en bij urban festivals worden degenen die eraan deelnemen, uitdrukkelijk gevraagd om te inspireren en te provoceren. Tegenwoordig mag in de straten van de binnenstad alles getoond en in performances tot uitdrukking worden gebracht wat ook in musea en in het theater te zien is, maar het naakte lichaam is hier schijnbaar nog steeds een taboe. In de context van de openbare ruimte waar talrijke passanten onderweg zijn, wordt het naakte lichaam nog steeds, of weer opnieuw, bestraft of in de ban gedaan, zoals de jongste ervaringen in Biel, Zagreb, San Francisco, Barcelona en England hebben laten zien.
Met het ‚Nackt Performance Festival‘ moet dat anders worden. Dit festival is bedoeld om te peilen wat de mogelijkheden zijn voor het naakte lichaam in de stad en in het leven van alle dag. Het festival moet een bijdrage leveren, het naakte lichaam als middel voor het artistieke vormgeven ingang te laten vinden. Het festival vindt plaats in het centrum van Biel/Bienne. Deze tweetalige Zwitserse stad geldt als tolerant, open en positief tegenover experimentele projecten. Nadat in 2009 een liberale toestemming werd gegeven voor een performance met 18 naakte mensen, werd desondanks voor een ‚stadswandeling met naakte accenten‘ in 2014 nog slechts gedeeltelijk een vergunning verleend. Toen het niet toegestane gedeelte van de wandeling toch werd gelopen, had dit een boete tot gevolg. Het ‚Nackt Performance Festival‘ heeft echter weer de toestemming van de politie. Het is beperkt tot het voetgangersgebied in de binnenstad.“
 – Bron: „Body and Freedom Festival – Nackt Performance Festival im Stadtraum“ (ritualtheater.ch), 2020, vertaald, lay-out gewijzigd door de auteur

Body and Freedom Festivals (videos and photos)
Body and Freedom Festivals (videos and photos)

„Thomas Zollinger (1952) woont en werkt in de Zwitserse steden Biel en Zürich. Centraal in zijn werk staan participatieve ensceneringen van performances van het menselijke lichaam, zonder objecten, rekwisieten of ‚materiaal‘. Geïnspireerd door ontmoetingen met Zygmunt Molik, Walter Pfaff en anderen die met Jerzy Grotowski hebben samengewerkt of van zijn ‚Theater Lab‘ de op het lichaam gerichte trainingen hebben overgenomen, heeft hij vier performance-concepten voor het ‚Ritual Theater‘ uitgewerkt (1994-1998). Lege winkelpanden werden getransformeerd in naar buiten toe geopende theaterruimten waarin plaats was voor wel 28 deelnemers. In de minstens zes uur durende performances waren de handelingen tot een minimum beperkt, wat tot verschillende projecten leidde waarin het lopen en staan centraal stond (12 uur lopen, 1997). […]
Thomas Zollinger is initiatiefnemer en leider van het internationaal georiënteerde ‚Body and Freedom Festival‘, een festival waarin hij het thema ‘het naakte lichaam in het openbaar midden in de stad’ expliciet en met toestemming van de overheid aanpakt. Het festival werd voor het eerst gehouden in 2015 in Biel, en daarna in 2018 in Zürich. […]“
 – Bron: „Portfolio Thomas Zollinger“ (ritualtheater.ch), 2020, vertaald, lay-out gewijzigd door de auteur