banner_natury.nl

Opmerking m.b.t. bescherming gegevens: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wanneer je een video van Vimeo of YouTube aanklikt, worden je persoonlijke gegevens, bijv. het IP-adres, doorgestuurd naar de VS omdat de servers van deze bedrijven daar zijn opgesteld. Door op de link van zo'n video te klikken verklaar je dat je hiervan op de hoogte bent.

Beperkt toegankelijke video’s

Voor het gebruik van video-platforms is vaak bij sommige video's een login met een persoonlijke account vereist; daardoor is het dan wellicht niet meer mogelijk is, deze video's ingesloten te tonen. Voor dergelijke gevallen biedt de website van natury ook een tekstlink die de video op het streaming-platform in een nieuw tabblad / venster opent.
 
Miru Kim en haar werk hebben we leren kennen in het kader van het door performancekunstenaar, organisator en regisseur Thomas Zollinger in 2015 in Biel / Bienne (Zwitserland) georganiseerde en geleide festival „Body and Freedom“. Op de avond van de eerste dag van het festival gaf Kim een uiterst informatieve en gedetailleerde presentatie van haar werk. Haar uitgebreide lezing werd gelardeerd met een omvangrijke selectie van foto’s waarop zij ‘undercover’ poseert in verlaten gangen en gebieden onder de stad New York of helemaal op het hoogste punt van een brugconstructie, in varkensstallen in de landelijke VS om de leefomstandigheden van varkens in teeltbedrijven voor de massaproductie van vlees te documenteren. Ook werden foto's getoond van haar maandenlange verblijven onder de meest eenvoudige omstandigheden in Mongolië en Jordanië. In de onderstaande presentatie uit 2007 op TED-Talk krijg je een indruk van een lezing van Miru Kim, zoals we die met grote belangstelling hebben gevolgd:

Publicly available videos document examples of Miru's themes, created photos, and working methods:

  • Website Miru Kim:
    Miru Kim” (mirukim.com)