banner_natury.nl

Opmerking m.b.t. bescherming gegevens: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wanneer je een video van Vimeo of YouTube aanklikt, worden je persoonlijke gegevens, bijv. het IP-adres, doorgestuurd naar de VS omdat de servers van deze bedrijven daar zijn opgesteld. Door op de link van zo'n video te klikken verklaar je dat je hiervan op de hoogte bent.

Beperkt toegankelijke video’s

Voor het gebruik van video-platforms is vaak bij sommige video's een login met een persoonlijke account vereist; daardoor is het dan wellicht niet meer mogelijk is, deze video's ingesloten te tonen. Voor dergelijke gevallen biedt de website van natury ook een tekstlink die de video op het streaming-platform in een nieuw tabblad / venster opent.
 
Singer-songwriter en performance-kunstenares Amanda Palmer komt uit de VS. Ze beschrijft haar leven en haar ervaringen in haar boek „The art of asking“ [„De kunst van het vragen“].

Als er íets is wat in verband met de natury-website wezenlijk is, dan is het wel: vertrouwen. Dat vertrouwen maakt Amanda tijdens een presentatie duidelijk aan de hand van een foto dat tijdens één van haar concerten is gemaakt. Op deze foto staat ze helemaal bloot midden tussen haar fans en deelt markers uit waarmee ze niet op papier of borden moeten schrijven en schilderen, maar op haar lichaam. Daarbij zegt ze tegen de fans: „I trust you. Should I? Show me!“ [„Ik vertrouw jullie. Kan ik dat wel? Lever me maar het bewijs!“]

Bekijk maar eens de video achter de volgende link, waarin ze in het kader van de serie “TED Talks” een indruk geeft van haar ervaringen en haar ideeën:

De volgende video’s geven een impressie van haar werk. „Want it Back“ heeft betrekking op het blote lichaam en maakt indruk met de gecompliceerde combinatie van muziek, video, animatie etc.

… „DROWNING IN THE SOUND“ is ontstaan zonder tussenkomst van geldschieters, enkel en alleen met geld dat via crowdfunding werd binnengehaald. Je ziet hier, hoe meesterlijk een combinatie van verschillende artistieke disciplines kan zijn. Twee andere werken, „The Bed Song“ en het satirische commentaar van Amanda Palmer over de BREXIT, „THE FRENCH BREXIT SONG“, tonen hoe breed de artistieke interesses in het werk van Amanda Palmer gespreid zijn.