banner_natury.nl

Deze overwegingen over het onderwerp ‚Kinderen en bloot zijn‘ beginnen we met een statement van de filosoof Bertrand Russell: „Als kinderen opgroeien zonder dat ze hun ouders en andere mensen af en toe bloot zien, móeten die kinderen wel het idee krijgen dat er iets geheim wordt gehouden, en als ze dat gevoel hebben, worden ze geïrriteerd en gaan zich onfatsoenlijk gedragen.“

Voor kinderen is naaktheid iets vanzelfsprekends. Dat ze zich voor hun blote lichaam moeten schamen wordt hun met moeite – want het is niet te begrijpen – en krampachtig – want het is niet nodig – bijgebracht. Natuurlijk zijn kinderen dus helemaal happy als ze naar hartenlust op het strand, in de wei of in het water zonder badpak of zwembroek mogen ravotten. Zodra zich maar even de gelegenheid voordoet, valt de hen kunstmatig bijgebrachte, tegennatuurlijke angst om vrolijk bloot te zijn, heel snel weer weg. Ze zijn vooral heel dankbaar dat ze niet meer iedere keer de waarschuwing te horen krijgen: „Pas goed op dat je je kleren niet vuil maakt!“

Voor een naturist zijn kinderen een belangrijk aspect binnen de levensfilosofie: de traditie van het naturisme wordt door ouders aan hun kinderen doorgegeven, die dus al van meet af aan opgroeien met het gegeven dat bloot zijn iets natuurlijks en verlevendigends is, al van kindsbeen af leren dat bloot samen zijn iets vanzelfsprekends is en niets liever willen dan bloot zijn.

Natuurlijk resulteert dit vrijwel vanzelf in een opvoeding waarbij tolerantie, begrip en behulpzaamheid tegenover anderen centraal staan. In de dagelijkse omgang met elkaar is om weerloos en kwetsbaar te kunnen zijn, zoals dat bij het bloot zijn het geval is, immers meer tolerantie, begrip en behulpzaamheid vereist, en dit wordt binnen de naturistengemeenschap continu in praktijk gebracht.

Natuurlijk is het voor een naturistisch kind makkelijker om zijn persoonlijkheid vrij te ontplooien. Het kind ziet immers iedere dag weer dat de mensen gelijk zijn en juist om die reden in hun individualiteit en persoonlijkheid achting hebben voor elkaar.

Natuurlijk zijn naturistische kinderen gelukkiger. Ze hebben namelijk althans een deel van hun leven vrij mogen zijn van de druk die de beschaving voortdurend aan andere kinderen oplegt: kleren te moeten dragen en niet smerig te mogen worden.

Natuurlijk zijn er bij de seksuele opvoeding van naturistische kinderen minder problemen, Ze zijn immers als klein kind al gewend, vanzelfsprekend bloot met het andere geslacht om te gaan zonder verkrampt te zijn.

Natuurlijk ontwikkelen naturistische kinderen zich tot bijzonder behendige volwassenen die hun hele leven aan kunnen. Ze worden immers in hun ontwikkeling minder door angsten en verboden beperkt.

Maak het voor je kinderen dus mogelijk dat ze hun geest vrij en gezond ontwikkelen en dat ze een sterke persoonlijkheid ontvouwen!

 

Link (nieuw venster) naar een pagina van Lorenz Kerscher over naturisme (www.symbioseweb.de): Freiheit für Kinder (in het Duits).