banner_natury.nl

natury gebruikt technische cookies (‚session cookies‘) die absoluut noodzakelijk zijn om de website correct te kunnen weergeven. Deze cookies worden steeds gebruikt en zijn volgens de privacyverklaring volgens de Duitse Verordening Gegevensbescherming altijd toegestaan. Via deze cookies kan geen enkele verwijzing naar de gebruiker / persoon worden verkregen, en er kunnen ook geen gegevens (bijv. uit cookies van derden) mee worden overgenomen. Ze blijven uitsluitend actief zolang de website in een sessie geopend is.

Zie voor uitgebreide informatie over hoe we je privé gegevens respecteren en ongebruikt laten, de Nederlandse vertaling „Verklaring omtrent bescherming persoonsgegevens” van de Duitse „Datenschutzerklärung”.
Let op! natury.nl maakt momenteel geen gebruik van Google Analytics. De secties III.6. en IV. zijn op dit moment dan ook niet van toepassing. Mocht hier in de toekomst verandering in komen, dan zullen we dit vermelden.