banner_natury.nl

Welke geest is zo leeg en blind datMichelangelo hij niet inziet dat de voet meer is dan de schoen en de huid meer is dan het gewaad waarin hij is gekleed?

Michelangelo

 

Omdat God het menselijke lichaam heeft geschapen, kan het naakt en onbedekt blijven en bewaart onberoerd zijn glorie en zijn schoonheid.

Paus Johannes Paul II

 

Het naakte lichaam steeds aan het begrip ‘erotiek’ te koppelen is ongeveer net zo intelligent als bij de mond steeds aan eten te denken.

Kurt Tucholsky (Duits auteur, 1890 - 1935)

 

Eigenlijk zou de hele wereld een »clothing optional«-gebied moeten worden. Dan zouden alle mensen overal zó rond kunnen lopen als ze zelf willen. Voor de weinige ‘preutsen’, die blote mensen een belediging vinden, zouden dan speciale ‘preutsenkolonies’ opgericht kunnen worden waar kleren dragen verplicht zou zijn. En alleen als een normaal iemand (die dus bloot is) in zo’n kamp of in de buurt ervan zou komen, zou het voor de ‘preutsen’ weer even mogelijk zijn, zich zelf op te hitsen in het ziekelijke gevoel van beledigd zijn dat ze agressief maakt, maar dan zouden ze normale mensen er niet mee lastigvallen.

(anoniem)

 

Zwemkleding is het toppunt van nutteloosheid.

Lorenz Kerscher (site in het Duits)

 

Kinderen die opgroeien zonder af en toe hun ouders en andere mensen bloot te zien, móeten wel het idee krijgen dat er iets geheim wordt gehouden, en dan worden ze geïrriteerd en gaan zich onfatsoenlijk gedragen.

Bertrand Russell, wiskundige, pedagoog en filosoof

 

Als het de bedoeling was geweest dat de mens naakt zou leven, dan zou hij ook naakt geboren zijn.

Oscar Wilde

 

Met onze kleding leggen we ook alle voornemens en overwegingen af en genieten volkomen onbevangen van wat goed voor ons is.

Hans W. Fischer, Heyne Verlag, Das Schlemmerparadies

 

Kleren maken de man. Zonder kleren zijn we mensen.

(anoniem)

 

Preutsheid is Stendhaleen vorm van gierigheid, en wel de ergste in zijn soort.

Stendhal (1783-1842)

 

Willen de goden en de mensen zich met de natuur kunnen identificeren, dan moeten ze naakt zijn.

Alain Daniélou, Franse theologiewetenschapper en hindoe

 

Je voor je naakte lichaam te schamen is godslasterlijk en een minachting van de goddelijke schepping. De mens is immers naar de Gods beeld en gelijkenis geschapen.

(anoniem)

 

Mensen die zich kleden, komen allemaal in de hel. God zal hen immers tijdens het Laatste Oordeel vragen: "Waarom heb je de kroon op mijn schepping, het menselijke lichaam, je leven lang steeds onder kledij verborgen? Ben je zó ontevreden over mijn werk dat je het steeds moet verbergen? Je komt in de hel en zult eeuwig boeten omdat je geen achting hebt gehad voor mijn schepping op aarde!" En tegen de naturist zal hij zeggen: "Jij die op aarde al hebt getracht om net als in het paradijs naakt te leven en daarmee mijn schepping te prijzen en te eren: kom binnen in het paradijs!"

Helmut Schultze

 

NaaktheidAlain Danielou staat gelijk aan vrijheid, deugd, waarheid en gezondheid.

Alain Daniélou, Franse theologiewetenschapper en hindoe

 

Kom openlijk uit voor je lichaam en steek het niet in een omhulsel als dat niet nodig is. Want degene die erin zit, dat ben je zelf.

Francois Picardin

 

In gezelschap van blote mensen is niemand meer naakt.

Jeff Jarvis, Professor en blogger in de "Buzzmachine"

 

De onverhulde mens is eigenlijk pas de mens.

Johann Wolfgang von Goethe

 

Naaktheid maakt edel, kleding maakt ijdel.

Helmut Schultze

 

De beide kinderen ‘Waarheid’ en ‘Leugen’ waren twee intieme vriendinnen die samen opgroeiden. Op een dag gingen ze naakt zwemmen in de rivier. Leugen klom als eerste weer op de kant en besloot, de kleren van Waarheid aan te trekken. Daarom stelde ze Waarheid voor, van kleding te ruilen. Maar de naakte Waarheid bleef liever zo naakt als ze was.

(Fabel uit Engeland)

 

160.000 jaar homo sapiens = 160.000 jaar naturisme: de oudste traditie van de moderne mens.

 

Door naaktheid als een natuurlijk gegeven te begrijpen en vóór te staan, bescherm je je kinderen en voorkom je dat ze door schaamte en walging een fobie zullen ontwikkelen tegen het menselijke lichaam. Als ouders heimelijk gaan doen over hun lichaam en voortdurend vermijden dat hun kinderen een bloot zitvlak of een blote borst zien, gaan die kinderen zich afvragen wat er aan het menselijke lichaam zo ongewoon of zelfs verontrustend is.

Dr. Lee Salk, arts en psychiater

 

De wereld is als een boek met duizend bladzijden. Wie steeds in kleren leeft, leest slechts één van die bladzijden.

(uit Engeland)

 

Ik geloof rotsvast in de expressieve kracht van het menselijke lichaam en koester een nimmer aflatende verering voor de waardigheid van de naaktheid.

Pablo Picasso

 

De natuur kan het beste worden beschermd door het bewustzijn dat de mens net als hetgeen hij heeft gemaakt en wat hij doet, voor die natuur overbodig zijn en dat door de gevolgen daarvan de mens vroeg of laat wel te gronde móet gaan, omdat het meeste van wat hij doet, precies tegen alle natuurlijke gevoelens indruist.

Viktor Schauberger

Juist daarom leven wij naturisten volgens de natuurlijke gevoelens.

Helmut Schultze

 


Uw kleren verbergen veel van uw schoonheid,
doch verbergen zij niet het onfraaie.
En hoewel u in uw gewaden de vrijheid zoekt van het persoonlijke,
kunt u daarin een teugel en een keten vinden.
Kon u de zon en de wind maar met meer huid en minder kleding tegemoet treden!
Immers de adem des levens ligt in het zonlicht
en de hand des levens ligt in de wind …
En vergeet niet
dat het de aarde verheugt, uw naakte voeten te voelen,
en dat de winden ernaar verlangen, met uw haar te spelen.

Kahlil Gibran: Kleding, aus De Profeet