banner_natury.nl

In Nederland is op naaktheid in het Wetboek van Strafrecht openbaar (artikel 430a) van toepassing, dat in het Derde Boek ‚Overtredingen‘ onder Titel II (‚Overtredingen van de openbare orde‘) van het Wetboek van Strafrecht is ondergebracht. In dit wetsartikel is een geldboete van maximaal ca. 400 euro voorzien voor diegene die zich ‚buiten een door de gemeenteraad als geschikt voor ongeklede openbare recreatie aangewezen plaats, ongekleed bevindt op of aan een voor het openbaar verkeer bestemde plaats die voor ongeklede recreatie niet geschikt is‘. Volgens het vonnis van het Gerechtshof Den Haag van 11 juli 2014 (Delftse Hout) moet die plaats al ‚evident ongeschikt‘ zijn en geldt de aanwijzing door een gemeente feitelijk niet meer als criterium. Dit blijkt ook uit het meer recente vonnis van 23 januari 2017 inzake naakt wandelen in het Horsterwold in Flevoland.
– Bron: artikel430a.nl

Selecteer artikel
Sitemap
 ▲
 ▼