banner_natury.nl

‚Ordnungsrecht‘ (recht via regelgeving)

Doel van de regelgeving is, het voor de mensen in Duitsland mogelijk te maken, geordend met elkaar om te gaan. Tot deze regelgeving behoren

  • (plaatselijke) regels en wetten waarmee de openbare orde gegarandeerd moet worden
  • (plaatselijke) regels en wetten voor het gebruik van algemene bronnen (bijv. de bosbouwwetgevingen van de diverse deelstaten)
  • het ‚Ordnungswidrigkeitegesetz‘, afgekort ‚OWiG‘ (wet administratieve overtredingen)

Strafrecht

In Duitsland hoor je, als het om het naakt-zijn in het openbaar gaat, vaak de begrippen ‚exhibitionisme‘ en ‚schennis van de goede zeden‘. Dit zijn allebei strafbare feiten die dus in het

  • ‚Strafgesetzbuch‘ (Wetboek van Strafrecht)

worden behandeld.

Eigendomsrecht

Het eigendomsrecht is een onderdeel van het civielrecht en wordt geregeld in het

  • ‚Bürgerliches Gesetzbuch‘, afgekort ‚BGB‘ (Burgerlijk Wetboek)