banner_natury.nl

Thuis in je blootje? Natuurlijk, waarom niet? Je thuis is immers je privégebied, waar je kunt doen en laten wat je wil. Je bent er samen met je gezin, dus met mensen die dicht bij je staan en die je liefhebt. Met mensen die je toch al vaker in hun blootje ziet of die juist om die reden je zoveel waard zijn.

Vooral voor kinderen, die immers steeds veiligheid nodig hebben, is het een oerbelevenis, bloot te knuffelen en de lichamelijke geborgenheid bij pappa en mamma van heel dichtbij te voelen. Om op zondagmorgen bij ze in het warme bed te kruipen en op pappa's buik of mamma's boezem hun behoefte om liefdevol aangehaald te worden, te dekken. Een behoefte die in de loop van de week door het hectische leven op school en met de vriendjes en vriendinnetjes steeds groter is geworden. Voor kinderen is dat zelfs het belangrijkste herstelmoment van de hele week.

Copyright: Tony Ryan