banner_natury.nl

Overzicht

Wet en jurisprudentie verschillen van land tot land

Hoe zich de wetgeving in afzonderlijke staten heeft ontwikkeld, hangt af van de voor dat land specifieke tradities, van historische gebeurtenissen als vreemde overheersing of vrijheidsoorlogen, ontwikkelingen op intellectueel en religieus gebied en nog heel wat andere aspecten. Dat heeft ook tot gevolg dat de rechtspositie van naturisten in onderscheiden landen vaak totaal anders is, zelfs als deze landen aan elkaar grenzen.

We bekijken in dit onderdeel van onze site een aantal van die landen.

 

Bloot in het openbaar in een aantal landen nauwelijks een punt

Bij de toepasselijke wetten wordt in een aantal landen, bijv. Duitsland en Oostenrijk, onderscheiden tussen
- strafrecht,
- administratief of regulatoir recht en
- eigendomsrecht.

Samenvattend:

  • Bekijken we het strafrecht, dan blijkt dat gewoon naakt zijn in het openbaar absoluut geen strafbaar feit is: In het strafrecht zijn uitsluitend seksuele handelingen in het openbaar delicten waarbij het naakt-zijn om de hoek komt kijken.
  • Begrippen als "Öffentliches Ärgernis" (verstoring van de openbare orde) of "Exhibitionismus" (exhibitionisme), die in Duitsland vaak worden aangehaald door mensen die slecht op de hoogte zijn, hebben uitsluitend betrekking op seksuele handelingen en hebben helemaal niets met naturistische naaktheid te maken. Jammer genoeg maken deze slecht geïnformeerde medemensen het de politie en de instanties het met hun onterechte telefoontjes vaak knap lastig.
  • Ook in het administratieve recht geldt het naakt-zijn slechts in uitzonderingsgevallen als overtreding (bijv. in een gering aantal plaatselijke verordeningen (overigens ook in het Zwitserse kantonnale recht van het kanton Appenzell)). Deze enkele gevallen moeten wel serieus worden genomen, en iedere handeling in strijd met dergelijke regels dient te worden vermeden. (Als tegenreactie zou je dan geen kaas uit Appenzell meer kunnen eten, want die smaakt naar gebrek aan respect voor de natuur.
  • In het eigendomsrecht wordt in alle in ogenschouw genomen laden praktisch uniform geregeld dat de eigenaar van een goed vrij kan bepalen hoe zijn eigendom gebruikt mag worden: Bloot of gekleed, of clothing optional – de eigenaar beslist dat helemaal zelf.

 

Landen waarin de rechtssituatie ten aanzien van bloot in het openbaar nogal gecompliceerd is

In weer andere landen (bijv. de VS) is de wettelijke situatie met betrekking tot naaktheid gecompliceerd. In heel wat situaties kun je flink in de problemen komen als je naakt bent, en zelfs gevangenisstraf kan je boven het hoofd hangen.

 

Korte informatie van over de hele wereld: Van welk land wil je meer weten over wet en recht?

De wet is voor ieder land anders. Kies in het menu rechts het land waarover je meer wilt weten.

Als eerste aanzet voor informatie over de rechtssituatie resp. de naturistische praktijk in een groot aantal landen kun je natuurlijk ook de site Nudismus-Übersicht bei Wikivoyage (in het Duits of Engels) raadplegen.

 

Algemene opmerking

Alle hier verzamelde overwegingen met betrekking tot 'Bloot en het recht' Bloot en het rechtzijn zorgvuldig en gebruikmakend van talrijke bronnen (wetten, commentaren, opinie, opgaven van redenen voor vonnissen etc.) onderzocht c.q. nagetrokken. De bijdragen zijn echter niet door juristen geschreven. Daarom mogen de daarin vervatte overwegingen ook niet als juridisch bindend worden beschouwden kunnen niet als vervanging dienen voor juridisch advies.