banner_natury.nl

Naaktheid als ritueel

In veel historische rituelen is sprake van naaktheid als aspect van religieuze handelingen. Fidus: Lichtgebed Over Mesopotamië en Egypte, het klassieke Griekenland en Rome leest men over diensten waarbij de deelnemers ter ere van de goden naakt waren, omdat alleen de zuivere, naakte mens een directe relatie tot de goden op kan bouwen. Zo spraken de priesteressen van de klassieke Griekse orakels hun voorspellingen en spreuken naakt uit, en men ging er veelal van uit dat het een voorwaarde was dat als men wilde dat de goden offers aannamen, de priesters die de offers brachten, net zo naakt moesten zijn als de offers zelf. De soldaten van Alexander de Grote waren uit respect voor de vreemde goden naakt als ze in de veroverde gebieden voorgelicht werden over de daar heersende goden en de religeuze gebruiken.

Naaktheid als zonde

Er zijn wereldbeschouwingen waarin naaktheid als zonde wordt gezien. Naaktheid wordt dan gezien als iets van de duivel, en Satan zou er dan voortdurend naar streven, de mens in zijn naaktheid tot zonde te verleiden.

Nog afgezien van het feit dat achter zo'n beeld een bijzonder naïef satansgeloof steekt, wachten de vertegenwoordigers van dergelijke wereldbeelden er helaas vergeefs op dat ze door Satan worden verleid. Vergeefs omdat Satan immers niet bestaat.

Bovendien is de natuurlijke naaktheid volgens de wijze inzichten van de Romeinse dichter Vergilius niet met enige zonde verbonden:   Vergilius: Georgica

Naturalia non sunt turpia – In de natuur is niets waarvoor wij ons zouden moeten schamen

Vergil, Georgica

Naakt te zijn is bij alle levende wezens op deze wereldeen fundamentele, natuurlijke en positieve staat . Een negatieve betekenis krijgt het woord enkel en alleen wanneer negatief en slecht denkende mensen er ook een negatieve betekenis aan geven – een verschijnsel dat aan de dichters en denkers in het oude Rome al bekend was.

Naaktheid als provocatie

Vooral in de jaren '60 en '70 van de 20e eeuw kende men het verschijnsel ‚streaker‘, iemand die bij voorkeur tijdens evenementen als voetbalwedstrijden of op drukke plaatsen in de binnenstad naakt rondrende om op te vallen en de orde te verstoren. Meestal werden dergelijke streakers door ordediensten of door de politie achterna gezeten, aangehouden en weggevoerd. In dergelijke gevallen ging het steeds alleen maar om het provoceren en om niets anders.

Naaktheid als protest

FEMEN-activiste Irina Khanova in het Duitse TV-programma WEST ART (WDR) De vrouwen van de internationale FEMEN-beweging Activistes van FEMEN tijdens een protest tegen seksslavernij zetten hun protesten tegen instituties of instellingen bij hun acties kracht bij door hun bovenlichaam te ontbloten en passief geweld toe te passen. Ook deze vrouwen worden meestal door de politie achterna gezeten, aangehouden en afgevoerd. Het gaat hun er echter niet om, alleen maar op te vallen, maar ze willen hiermee regelmatig protesteren tegen handelingen als inbreuken op de wet of onderdrukking.

Ook de 'World Naked Bike Ride' (Wereld-blootfietsdag) is in wezen een protestactie tegen het zich steeds meer uitbreidende autoverkeer met bijbehorend verbruik van energiebronnen en schade voor het milieu, waarbij gepropageerd wordt, meer op de fiets te stappen. Net als bij FEMEN is ook hier het bloot-zijn een middel van de protesteerders, meer aandacht te krijgen en daardoor hun eisen kracht bij te zetten.

Naaktheid van de naturist

Een naturist ziet naaktheid als de staat van de mens waarin hij vrij is van kleren, zich daarbij op de natuur oriënteerten zich ervan bewust is dat, net als bij alle andere levende wezens, naakt te zijn ook voor de mens de normale natuurlijke staat is.

Bij naturisten is er geen sprake van dat deze natuurlijke naaktheid gepaard gaat met schaamte voor het lichaam of met enige seksuele connotatie. Naaktheid is voor ons enkel en alleen een uitdrukking van ongecompliceerde levensvreugde, onze zorg voor en gerichtheid op andere mensen en van verbondenheid met de natuur. die ook in praktijk wordt gebracht

Met de naaktheid zoals de naturist die opvat, worden alle andere voorstellingen van naaktheid die (al naar gelang het wereldbeeld van de betrokkene) met bepaalde symbolieken of betekenissenverbonden zijn, intellectueel overwonnen en wordt de sociale betekenis van het naakt-zijn tot het door de natuur bepaalde basisbestaan van ons allengereduceerd.

I have nothing to hide – do you? Ik heb niks te verbergen – jij wel?
I have nothing to hide – do you?
Ík heb niks te verbergen. Jij wel?

De naaktheid van de naturist is, omdat hij zich er wel van bewust is dat hij naakt is, weliswaar niet paradijselijk, maar komt toch dicht in de buurt omdat deze naaktheid bewust wordt gereduceerd tot de natuurlijkheid ervan.

Ga verder: Naaktheid en seks