In een gemeenschap van blote mensen heersen veel meer begrip, achting en aandacht voor de ander. Kortom, men staat er veel meer open voor anderen.

Dat ligt er onder meer aan dat je als je bloot bent, je heel duidelijk voelt hoe kewtsbaar je zelf bent en je de consideratie die je zelf verwacht, automatisch ook hebt voor de ander.

Je kunt er dus zeker van zijn dat niemand zal proberen je in een onaangename situatie te brengen, maar dat je in tegendeel hartelijk in de gemeenschap wordt opgenomen. In de groep voel je je dan thuis!